欲火视频

V?LJ SPR?K:

Utbildnings- och eLearning-tj?nster

Kreativa, flexibla och innovativa, flerspr?kiga l?sningar som tillgodoser alla dina utbildningsbehov.

Kontakta oss?och prata med en expert i dag.

G?r ett best?ende intryck med anpassade eLearning-l?sningar


Fr?n design och utveckling till produktion och v?rdtj?nster – 欲火视频 levererar engagerande och effektiva eLearning-tj?nster f?r m?lgrupper som talar alla spr?k.

Genom att kombinera v?r expertis inom skapande av inneh?ll, lokalisering och teknik kan vi hj?lpa dig att skapa, f?rb?ttra, ut?ka, ?vers?tta och modernisera utbildningsmaterial f?r att ge m?lgruppen den l?rupplevelse de f?rtj?nar.

V?rt team med ?ver 500?000?experter best?r av exempelvis forskare, kulturella r?dgivare, utbildningsdesigner, multimediespecialister, r?stsk?despelare, projektledare och tekniker som ?r med p? din inneh?llsresa, fr?n idé till l?pande underh?ll.

Med hj?lp av v?ra bepr?vade metoder utformar vi varje kurs med din specifika m?lgrupp f?r ?gonen f?r att se till att inneh?llet ?r l?mpligt, minnesv?rt, sammanh?ngande – och framf?r allt intressant.

Moderna eLearning-l?sningar

I en alltmer digitaliserad och global v?rld beh?ver du n? en st?rre publik och ta hj?lp av innovation utan att f?rsaka kvaliteten.

Med v?ra tj?nster inom utbildningsmaterial kan din organisation ligga steget f?re genom att erbjuda kostnadseffektiva, flexibla, skalbara och framtidss?krade l?sningar.

St?rre engagemang

Genomt?nkt utbildningsmaterial hj?lper m?lgruppen att ta till sig information, kortar kompetensutvecklingstiden och g?r deltagarna mer positiva till utbildningen. V?ra multimedieteam ?r v?l bevandrade i strategier f?r att beh?lla deltagarnas intresse, till exempel:

  • Kompetensbaserad utbildning
  • Mikroinl?rning
  • Anpassad utbildning
  • Social utbildning
  • Spelifiering
  • Mobil utbildning
  • Och mycket mer!

B?ttre distansarbetsmilj?

Med en global arbetsstyrka kan det vara sv?rt att erbjuda konsekvent utbildning av h?g kvalitet i flera regioner. V?ra program ?verbryggar s?dana hinder genom att m?jligg?ra asynkront l?rande, avst?mning mellan regioner och praktiska distansupplevelser.

Global r?ckvidd

N?r det g?ller virtuell utbildning r?cker det inte med ?vers?ttning. Vi tar hj?lp av regionala team f?r att anpassa material efter olika kulturer och regioner och samtidigt bibeh?lla inneh?llet. V?rt utbildningsmaterial transkreeras f?r att ge m?lgrupperna en optimal upplevelse.

Globalization-at-Source?

欲火视频s utbildningsdesigner skapar inneh?ll med en global publik f?r ?gonen. Med hj?lp av metoden Globalization-at-Source? h?jer vi kvaliteten p? k?llspr?ksmaterialet och ser till att inneh?llet ?r f?rberett f?r global spridning och bibeh?ller avsikten med information och instruktioner oberoende av kultur och spr?k. V?r transkreationsprocess omfattar inneh?llsutveckling och ?vers?ttning f?r att minska b?de tids?tg?ngen och kostnaden f?r att skapa flerspr?kigt inneh?ll.

F?rdelarna med 欲火视频

Vi har utsetts till ett av de 20 fr?msta f?retagen inom utlokalisering av utbildning 13 ?r i rad. F?rlita dig p? v?r robusta infrastruktur, v?rt stora kompetensn?tverk och v?r innovativa metod f?r att skapa optimalt eLearning-inneh?ll.?

Utbildnings- och eLearning-tj?nster

欲火视频 erbjuder ett komplett utbud av eLearning-tj?nster som ?r med dig under hela utvecklingscykeln f?r utbildningsmaterial – och d?refter.

Instruerande design och skapande av inneh?ll

Struktur ?r grunden i alla utbildningsprogram. Vi bygger ditt program fr?n grunden och upp, med b?rjan i en grundlig analys av m?lgruppen, efterforskningar i ?mnet och utformning av en arbetsplan. Innan vi skapar en storyboard till din utbildning hj?lper vi dig att definiera grundl?ggande kompetenser, viktiga kunskapsm?l och det b?sta s?ttet att leverera den. V?ra experter p? instruerande design anv?nder kreativa metoder som spelifiering och f?rst?rkning med multimedia f?r att g?ra det l?ttare att f?rst? och minnas inneh?llet. N?r designen v?l ?r klar skriver vi ?ven inneh?llet ?t dig. V?ra duktiga spr?kvetare f?rverkligar utbildningen, fr?n spr?kliga riktlinjer och ordlistor till videomanus och anv?ndargr?nssnitt.

Skapande av multimedia

Studier har visat att material som f?rst?rks med ljud- och videokomponenter ger st?rre emotionell respons, g?r det l?ttare f?r deltagare att beh?lla uppm?rksamheten och ?kar f?rst?elsen j?mf?rt med traditionella instruktioner. V?ra duktiga multimedieteam f?rser m?lgruppen med professionella r?stp?l?gg, dubbning, textning, undertextning, videografik, animering och simuleringar med virtuell/f?rst?rkt verklighet f?r att f?rb?ttra deras inl?rningsupplevelse. Vi erbjuder toppmoderna och helt?ckande studiotj?nster och kan hantera alla delar av ljud- och videoproduktion samt efterproduktion f?r att hj?lpa dina deltagare att visualisera informationen b?ttre och minnas den l?ngre.

App- och webbplatsdesign

Ett f?rstklassigt inneh?ll ?r meningsfullt om det inte fungerar. Utbildningsinneh?llet beh?ver ett arkitektritat hem som passar perfekt, b?de funktionellt och estetiskt. Vi hj?lper dig att programmera programvara, integrera n?dv?ndig teknik och skapa en plattform d?r dina deltagare smidigt kan interagera med utbildningen. V?ra experter ser till att webbplatsen eller appen ?r intuitiv, v?lstrukturerad och utformad f?r att visa inneh?llet fr?n dess b?sta sida.?

?vers?ttnings- och lokaliseringstj?nster

Allt fler f?retag v?ljer att globalisera verksamheten. V?ra tj?nster f?r ?vers?ttning och lokalisering av eLearning g?r det enkelt att korsa gr?nser. V?ra flerspr?kiga l?sningar ger alla deltagare en upplevelse som s?tter dem i centrum, oavsett om de ?r frist?ende eller ing?r i en integrerad produktionsprocess. Fr?n grafik, text och f?rg till ljud, video och informationsarkitektur ser vi till att alla delar av ditt utbildningsmaterial st?mmer ?verens med varum?rket, ?r korrekt, engagerande och kulturellt relevant – oavsett spr?k.

V?rdtj?nster och kontinuerligt underh?ll

Ditt f?rdiga utbildningsmaterial beh?ver ett hem – och det kan vi erbjuda. Vi har en robust infrastruktur och massor av teknikexperter. Vi kan konfigurera ditt inl?rningshanteringssystem (LMS) som v?rd f?r inneh?llet, utf?ra regelbundet underh?ll, administrera anv?ndarsupport och tillhandah?lla regelbundna rapporter om anv?ndaraktivitet. Vi kan ocks? hj?lpa till med konvertering mellan Flash och HTML5.

Instruerande design: tre nyckelsteg till en framg?ngsrik eLearning-kurs

Det ?r sv?rt att designa en utbildning. Det kr?vs flera ?rs erfarenhet och djup f?rst?else f?r utbildningsprocessen f?r att kunna hitta r?tt kombination av strategi, fl?de, medium och plattform. L?s mer om hur 欲火视频 skapar utbildningar som st?rker fokus, ?kar f?rst?elsen och ger snabbare kompetensutveckling.

Branscher vi hj?lper

Branscher Utbildningsomr?den

ITES

Telekommunikation

Programvara

IT-s?kerhet

Utbildning

Life Sciences

Tillverkning

Transport

F?rs?kring

Flyg och rymdfart

Fordonsindustri

Installation av utrustning, underh?ll, drift och reparation

Ledarskap

Prestationshantering

Personalhantering

Efterlevnad

Introduktion av nyanst?llda

F?rs?ljning

Granskningsprocess

Maskin- och str?lningss?kerhet

M?ngfald/Inkludering

Kundservice

Tidsplanering

M?teshantering

Vanliga fr?gor om utbildnings- och eLearning-tj?nster

H?r ?r svaren p? de vanligaste fr?gorna fr?n v?ra kunder.

L?s mer i de h?r intressanta artiklarna

En guide till 欲火视频s helt?ckande tj?nster f?r skapande och ?vers?ttning av eLearning

欲火视频 erbjuder helt?ckande tj?nster f?r instruerande design, skapande av inneh?ll, ?vers?ttning och lokalisering. Vi har varit en ledande leverant?r av eLearning-tj?nster till globala f?retag i ?ver 15 ?r.

eLearning och GenAI: Fem s?tt att integrera AI Copilot i eLearning

L?r dig fem s?tt att integrera eLearning och GenAI f?r att uppn? b?ttre resultat med eLearning. D?rf?r ?r AI Copilot hemligheten till b?ttre eLearning-inneh?ll.

Gl?mmer du de h?r tre sakerna n?r du tar fram eLearning-inneh?ll?

L?r dig tre viktiga saker som du inte f?r gl?mma n?r du skapar eLearning-inneh?ll f?r utbildningar, skolan och s? vidare.

Sju vanliga misstag vid utformning av eLearning-kurser

L?r dig de tio vanligaste misstagen som du b?r undvika n?r du utformar och inf?r eLearning-kurser.

eLearning: Framtidens f?rdigheter f?ngar m?nniskans v?sen

欲火视频 har utn?mnts till ett av de 20 fr?msta f?retagen inom utlokalisering av utbildning 13 ?r i rad. L?s v?r l?snings?versikt f?r att f? veta mer.

eLearning som drivkraft till framtidens arbetsmilj?

Onlineutbildningar blir vanligare vartefter distans- och hybridmodeller f?rekommer allt oftare p? arbetsplatser. L?s mer om hur 欲火视频 kan hj?lpa dig att utforma, ?vers?tta och publicera eLearning-material p? alla spr?k.

Passar spelbaserad eLearning till ditt f?retag?

Var med n?r 欲火视频s Instructional Design Manager Abhilasha Choudhary ber?ttar om de enorma m?jligheterna f?r spelifiering i eLearning-branschen.

F?rb?ttra f?retagets eLearning med generativ AI

L?r dig tre viktiga s?tt att anv?nda generativ AI f?r att f?rb?ttra f?retagets eLearning-projekt.

Se vad vi kan g?ra f?r dig

欲火视频 ?r ett teknikf?retag d?r m?nniskan alltid s?tts i centrum. Vi f?rnyar och omfamnar spr?kets dynamiska natur. Din passion ?r v?r passion.

V?r omfattande uppt?cktsresa guidas av m?nniskor och identifierar styrkor, m?jligheter, utmaningar och l?sningar. Vi hittar insikterna som din nuvarande leverant?r har missat. Vi kortar dina ledtider, s?nker kostnader och ?kar avkastningen p? dina investeringar i lokalisering.

Samarbeta med 欲火视频 och bli f?retagets hj?lte. Fyll i formul?ret nedan f?r kostnadsfri r?dgivning.?

Kontakta oss

Ange f?retagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godk?nner du att f? v?ra e-postmeddelanden med marknadsf?ring. Du f?r information om tankeledarskap, b?sta praxis och marknadstrender i spr?ktj?nster fr?n 欲火视频.

?

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se v?r integritetspolicy.