欲火视频

V?LJ SPR?K:

Exklusiva ?vers?ttningstj?nster f?r lyxbranschen

Leverera ditt varum?rkesbudskap till en global publik med skr?ddarsydda spr?kl?sningar.

Kontakta oss?och prata med en expert i dag.

Exceptionella upplevelser p? varje marknad


F?nga k?rnan av ditt varum?rke och sprid dess unika ber?ttelse till kunder ?ver hela v?rlden.

Att lansera ett lyxm?rke globalt ?r en enorm uppgift som kr?ver k?nsla f?r sm? detaljer, en etablerad varum?rkeskultur och kunskap om hur man bem?ter en sofistikerad kundkrets. 欲火视频 vet hur man hanterar speciella utmaningar och m?l kopplade till:

 • E-handel med lyxprodukter
 • Digital marknadsf?ring och f?rs?ljning
 • ?terf?rs?ljarledet
 • Varum?rkesstrategi
 • Engagemang i sociala medier
 • Kreativt inneh?ll
 • H?llbarhetsrapportering

V?rt tj?nsteutbud ?r skr?ddarsytt f?r att tillgodose de h?r unika behoven. Vi erbjuder en komplett svit med spr?kl?sningar f?r att skapa, anpassa och omarbeta engagerande inneh?ll som f?ngar just din m?lgrupp. 欲火视频 kombinerar spr?klig fingertoppsk?nsla med omfattande branschkunskaper. Vi arbetar t?tt samman med ditt varum?rke f?r att ta fram budskap som tas v?l emot av kunder ?ver hela v?rlden.

Vi vet ett och annat om lyx.

P? 欲火视频 f?rst?r vi den lyxiga v?rlden och omfamnar dess grundl?ggande v?rden. Vi ?r stolta ?ver att h?lla h?gsta t?nkbara kvalitetsstandard. V?ra experter ?r specialiserade p? att leverera exceptionellt lyxinneh?ll som ut?kar din globala r?ckvidd och driver f?rs?ljning p? brokiga marknader.

Kom n?rmare kunderna

”P? dagens marknad ?r det avg?rande att kunderna f?r en personlig upplevelse. Genom att interagera personligen med varje kund fr?mjar du lojalitet, st?rker varum?rkeskulturen och anv?nder unika s?ljargument till de potentiella kunder som uppskattar dem mest. De h?r reglerna g?ller i ?nnu h?gre grad lyxm?rken, d?r starka kundrelationer l?gger grunden till varaktig tillv?xt.

Genom att kombinera AI-styrda spr?kl?sningar med v?ra lyxexperters kreativa ?dra f?r 欲火视频 unika m?jligheter att f?nga essensen hos ditt varum?rke och leverera engagerande inneh?ll p? flera spr?k till m?lgrupper ?ver hela jorden”.

- Joel Ali – Enterprise Solutions Director - Head of Luxury

Samarbetet med 欲火视频 har varit en succé fr?n dag ett. Tack vare personlig och flexibel kundservice kunde de snabbt skapa strukturerade arbetsfl?den, smidigt integrera sina konnektorer och skala upp i takt med att v?ra lokaliseringsbehov f?r?ndrades. Genom att anv?nda automatisering och AI-baserad teknik har 欲火视频 lyckats tillgodose v?ra sn?va leveranstider. De har varit en tillf?rlitlig partner i m?nga ?r nu och vi f?rlitar oss p? deras v?gledning och expertis n?r nya spr?kutmaningar uppst?r i v?r verksamhet.

Senior lokaliseringschef p? exklusivt livsstilsm?rke

?vers?ttningstj?nster f?r lyxprodukter

Skapa band mellan ditt varum?rke och m?lgrupper ?ver hela v?rlden – utan att kompromissa om budskapets integritet. Vi erbjuder spr?kst?d f?r alla aff?rsenheter och branschsektorer och ser till att ditt f?retags n?rvaro blir tydlig, enhetlig och konsekvent – i alla delar av verksamheten.

Lokalisering av webbplatser

Din onlinen?rvaro kan ha stor effekt p? hur kunderna uppfattar kvaliteten hos varum?rket och dess produkter. Ge kunderna en webbupplevelse som k?nns som om den vore skr?ddarsydd f?r dem med v?rt helhetsgrepp om webbplatslokalisering. Text?vers?ttning ?r bara b?rjan – vi kan ocks? omvandla webbplatsens hela formatering, funktionalitet och digitala marknadsf?ring. 欲火视频 kan hj?lpa dig att sl? an r?tt kulturella str?ngar hos m?lgruppen. Vi hj?lper dig att ta fram en smidig och integrerad, digital upplevelse n?r det g?ller allt fr?n navigering och layout till e-handelsinneh?ll och produktbeskrivningar.

St?d till ?terf?rs?ljare

F?r lyxm?rken som ?r m?na om sitt anseende ?r det v?ldigt viktigt att erbjuda en sofistikerad butiksupplevelse. Vi hj?lper dig med visuella marknadsf?ringstillg?ngar, men ?ven med personalutbildning och eLearning-program f?r att st?rka intrycket fr?n butiker, ?ka int?kterna och skapa mer lojala kunder. Vi ?vers?tter ditt befintliga material och hj?lper dig att ta fram nya, h?geffektiva utbildningsprogram f?r varje region f?r att se till att servicen h?ller h?gsta klass ?verallt.

?vers?ttning av teknisk dokumentation

Konsumenterna ?r dock inte hela f?retaget. Anv?nd v?r ?vers?ttningstj?nst f?r tekniska dokument f?r att kommunicera mer effektivt med medarbetare, partner, intressenter, ?terf?rs?ljare och tillverkare. Se till att alla i verksamheten har tillr?ckliga kunskaper om hur man skapar och anpassar f?ljande:

 • H?llbarhetsrapporter

 • Finansiella rapporter

 • Tillverkningsspecifikationer

 • Avtal

 • Internkommunikation

 • Med mera

?vers?ttning av marknadsf?ring och kundrelationshantering

Marknadsf?ring ?r A och O f?r alla starka varum?rken. Du beh?ver en tillf?rlitlig partner som kan f?rmedla ditt unika budskap oberoende av gr?nser. N?r du arbetar med oss f?r du f?lja med p? en intressant uppt?cktsresa. Vi s?tter oss in i din varum?rkeskultur, skapar en anpassad varum?rkesordlista och hj?lper dig att ta fram en marknadsf?ringsstrategi i linje med din varum?rkesidentitet. Vi ?r specialiserade p? att skapa inneh?ll f?r marknaden, inklusive multimedieinneh?ll, som tas v?l emot av lokala m?lgrupper och s?kerst?ller varum?rkeskonsekvens i samtliga kanaler och kontaktpunkter.

?vers?ttning till f?rpackningar

Din f?rpackning l?gger grunden till ditt varum?rke. Det g?ller allt fr?n bilder, text och f?rger till etiketter, m?rkning och varningar. Vi tar ett helhetsgrepp om ?vers?ttning f?r att se till att alla delar av din f?rpackningsdesign:

 • St?mmer ?verens med ditt varum?rke

 • ?r kulturellt relevant

 • Uppfyller regionala regulatoriska krav

Vi ?vers?tter ?ven produktspecifikationer, monteringsanvisningar och riktlinjer f?r produktsk?tsel, s? att dina kunder f?r ut mesta m?jliga av k?pet.

St?d f?r globala evenemang

N?r du anordnar evenemang ?r det viktigt att se till att samtliga deltagare kan f? ut mesta m?jliga av arrangemanget. Oavsett om det sker online eller p? plats och om det ?r en m?ssa eller modevisning, aff?rskonferens eller gala, kan du ta hj?lp av v?ra tolktj?nster. Vi erbjuder livetolkning men ?ven tj?nster inom konferenstolkning och simultantolkning p? distans (RSI) p? fler ?n 380 spr?k, s? att dina evenemang verkligen kan n? hela v?rlden.

Branscher vi hj?lper

Mode och accessoarer

L?dervaror och skor

Klockor och smycken

Sk?nhet och parfym

S? hj?lpte 欲火视频 en ledande tysk lyxmode?terf?rs?ljare att n? deras globala kunder

I pandemins k?lvatten har lyxmodebranschen v?nt blickarna mot e-handeln. Varum?rken med en stark onlinen?rvaro har f?tt ett uppsving – och 欲火视频 kan hj?lpa dig att h?nga p? t?get. L?s fallstudien f?r att se hur vi hj?lpte en ledande lyxmodekedja i Tyskland att maximera deras globala r?ckvidd med effektiva produktbeskrivningar av h?g kvalitet och webbplats?vers?ttningar.

Kundcitat

”Jag vill stanna upp och ta mig tid att tacka er ordentligt f?r ert odelade och outtr?ttliga st?d. Inte bara f?r ?vers?ttningar utan ocks? f?r den tolkning ni har levererat varje g?ng vi har beh?vt er – med stor flexibilitet, smidighet, lyh?rdhet och proaktiva insatser”.

Vanliga fr?gor om ?vers?ttningstj?nster f?r lyxprodukter

H?r har vi samlat svaren p? de vanligaste fr?gorna fr?n v?ra kunder.

L?s mer i de h?r intressanta artiklarna

欲火视频 – specialister p? e-handel

L?s faktabladet f?r att se hur 欲火视频s modul?ra inneh?llsl?sningar hj?lper e-handelskunderna l?ngs hela resan.

D?rf?r valde Amara 欲火视频 f?r lokalisering av e-handelswebbplatsen

Med hj?lp av 欲火视频s API lokaliserade Amara-teamet sin e-handelswebbplats till franska och s?g en dramatisk ?kning av resultaten.

D?rf?r var 欲火视频s ?vers?ttningstj?nster avg?rande f?r Vestiaires internationella expansion

Med hj?lp av 欲火视频s API kunde Vestiaire snabbt ?vers?tta stora volymer inneh?ll till nya marknader. Vi hj?lpte dem att lansera deras nya webbplats p? fler spr?k, d?r de flesta produktsidorna redan var ?versatta.

Kontakta oss

Ange f?retagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godk?nner du att f? v?ra e-postmeddelanden med marknadsf?ring. Du f?r information om tankeledarskap, b?sta praxis och marknadstrender i spr?ktj?nster fr?n 欲火视频.

?

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se v?r integritetspolicy.