欲火视频

V?LJ SPR?K:

Framsteg inom maskin?vers?ttning g?r tekniken till ett oumb?rligt aff?rsverktyg

Maskin?vers?ttning kan anv?ndas f?r att bearbeta stora m?ngder inneh?ll b?de snabbt och kostnadseffektivt. Dra nytta av det f?r att skala upp ditt f?retags ?vers?ttningsarbete, st?rka flerspr?kiga kundupplevelser och expandera globalt. ??

Maskin?vers?ttning l?gger grunden till framg?ng i en digitaliserad v?rld


Anv?nd maskin?vers?ttningsprogram i ditt inneh?llsarbetsfl?de f?r att minska de kostnader och l?nga ledtider f?r ?vers?ttning som uppst?r vid professionell, manuell ?vers?ttning.

N?r allm?nheten f?rst st?tte p? maskin?vers?ttning (MT) betraktades det som en nymodighet som inte kunde anv?ndas i n?gon st?rre omfattning inom de flesta f?retag.?

Nu n?r tekniken har mognat st?djer den fler anv?ndningsomr?den. I?dag ?r MT en teknik i f?retagsklass som kan ge din verksamhet ett rej?lt lyft. ?

Tekniken ?r visserligen l?ngtifr?n perfekt ?nnu, men experter p? maskin?vers?ttning kan hj?lpa f?retag att utnyttja programvarans styrka och samtidigt hantera dess begr?nsningar – som kan orsaka o?nskade fel. R?tt anv?nd ger MT f?retag m?jlighet att l?sa verkliga aff?rsproblem och ut?ka sin globala kundbas. ? ?

Covid-19-pandemin satte fart p? digitaliseringen och kastade oss in i en v?rld som utg?r fr?n digitala l?sningar. F?retag m?ste kunna kommunicera effektivt med en global publik f?r att lyckas. De f?rv?ntas ?vers?tta mer material ?n n?gonsin, snabbare, med samma eller en krympt budget.

M?nga f?retag anv?nder de b?sta MT-motorerna som effektivitetsverktyg f?r allt inneh?ll med manuella ingrepp i varierande grad f?r att uppn? tillr?ckligt h?g kvalitet. D? kan de ?vers?tta obegr?nsade m?ngder inneh?ll till br?kdelen av kostnaden f?r traditionella metoder med manuell ?vers?ttning och f?rutsebar kvalitet.

Machine Translation

F?rdelarna med att anv?nda maskin?vers?ttningsteknik

Funderar du p? att inf?ra maskin?vers?ttning? Ta reda p? hur enkelt det ?r att anv?nda tekniken och hur den kan f?r?ndra din verksamhet i grunden.?

I genomsnitt uppn?r v?ra kunder f?ljande resultat n?r de anv?nder maskin?vers?ttning som en del i sitt arbetsfl?de.

Mer effektiv ?vers?ttning

Upp till 40?procent kostnadsbesparingar.

Kortare ledtider

Upp till 60?procent kortare leveranstider.

F?rb?ttrad kundupplevelse

Tala med dina kunder p? deras modersm?l – ?verallt.

欲火视频s automatiserade l?sning gav dagstidningen Le Monde fler prenumeranter

N?r den ikoniska franska nyhetsgruppen Le Monde lanserade sin engelska nyhetstj?nst,?Le Monde p? engelska, beh?vde de en ?vers?ttningsl?sning som kunde hantera ett komplext nyhetsfl?de dygnet runt. Med hj?lp av 欲火视频s maskin?vers?ttningsl?sning Sma?rt MT?, som ing?r i 欲火视频 La?nguage Cloud?, lyckades Le Monde korta ned leveranstiden f?r ?vers?ttningar rej?lt, t?cka det franska presidentvalet och locka tusentals nya prenumeranter till tj?nsten. L?s mer om hur Le Monde anv?nder Sma?rt MT? i v?r fallstudie.

L?s mer om 欲火视频s automatiserade l?sning, Smairt MT, f?r att Locailize everything?

Vilken ?r den b?sta maskin?vers?ttningen?

Ta reda p? vilken motor f?r maskin?vers?ttning som ?r mest effektiv i ditt fall med 欲火视频s bed?mningsverktyg f?r maskin?vers?ttning.?

Det ?r inte l?tt att v?lja den MT-motor som uppfyller just dina behov p? b?sta s?tt. Kvaliteten p? k?llinneh?llet, k?llspr?ket och dina m?lspr?k ?r faktorer som kan p?verka maskin?vers?ttningsmotorns resultat. Om det bara fanns data som kunde hj?lpa dig att fatta de h?r besluten. Det g?r det nu. 欲火视频s bed?mningsverktyg f?r maskin?vers?ttning har anv?nts under l?ng tid f?r att m?ta resultaten fr?n stora MT-motorer. Verktyget m?ter de ?vergripande resultatet fr?n ett v?xande antal MT-motorer, liksom resultat inom enskilda spr?kkombinationer och ?mnesomr?den. Se kvalitetspo?ngen f?r de st?rsta maskin?vers?ttningsmotorerna under det senaste ?ret.

S? tillgodoser MT behoven i viktiga sektorer

Oavsett vilken bransch du verkar i kan maskin?vers?ttning hj?lpa dig att hantera olika aff?rsutmaningar. Vi visar hur MT kan hj?lpa yrkesverksamma inom allt fr?n juridik till Life Sciences och e-handel.

Juridiskt inneh?ll

Globala fall kan generera tusentals flerspr?kiga juridiska dokument under processen f?r elektronisk bevisanskaffning. Juridiska experter beh?ver snabbt f? de h?r dokumenten ?versatta. ?

L?s om hur f?r att minska datavolymer och effektivt ?vers?tta dokument p? fr?mmande spr?k.?

Life Sciences

L?kemedelsindustrin har visserligen varit l?ngsamma med att inf?ra automatiserad teknik, men det ?r p? v?g att f?r?ndras. Artificiell intelligens (AI) f?rv?ntas p?verka patientutfall i positiv riktning genom att den kan hantera mer data och uppt?cka negativa h?ndelser snabbare ?n m?nniskan. L?s mer i den h?r artikeln fr?n Pharmacy Times: ””

E-handel

N?r butikskedjor tvingades st?nga sina fysiska butiker under covid-19-pandemin blev e-handeln deras livlina. De l?rde sig snabbt att deras kundbas inte l?ngre var begr?nsad till fysiska butiksbes?k och geografiska begr?nsningar. Deras potentiella kunder bestod pl?tsligt av vem som helst i v?rlden med tillg?ng till internet. Nu n?r butikerna har ?ppnat igen finns det ingen v?g tillbaka. ?

L?s om hur genom lokalisering och maskin?vers?ttningens roll.

Gr?v djupare i inneh?ll om maskin?vers?ttning

Mer effektiv MT med rankning som visar hur enkelt det ?r att maskin?vers?tta olika spr?k

Se spr?kets komplexitet – f?re maskin?vers?ttning. V?r rankning visar hur l?tt det ?r att maskin?vers?tta olika spr?k, s? att du kan fatta b?ttre aff?rsbeslut.

Maskin?vers?ttning eller maskin?vers?ttning med efterredigering

N?r ?r det b?st att f?rlita sig p? maskin?vers?ttning? N?r b?r du ?verv?ga en hybridmodell som inneh?ller traditionell manuell ?vers?ttning? Vi g?r igenom scenarierna.

Neural maskin?vers?ttning: s? h?r fungerar artificiell intelligens vid ?vers?ttning

L?r dig mer om neural maskin?vers?ttning och varf?r det anses vara en avg?rande f?r?ndring f?r spr?kbranschen.?

Maskin?vers?ttning vid ?vers?ttning

Med den h?r beh?ndiga ?versikten f?r du koll p? de viktigaste termerna inom maskin?vers?ttning.

Tr?ffa v?ra experter p? maskin?vers?ttning

Rafa Moral

Vice President, Innovation

Rafa har huvudansvaret f?r FoU-aktiviteter inom spr?k och ?vers?ttning. Detta omfattar initiativ f?r maskin?vers?ttning, inneh?llsprofilering och analys, terminologis?kning och spr?klig kvalitetss?kring och kontroll.

Vincent Henderson

Head of Product Language Services

Vincent Henderson leder 欲火视频s produkt- och utvecklingsteam. Han fokuserar p? hur vi anv?nder teknik och AI f?r att analysera, utv?rdera, bearbeta och generera globalt inneh?ll. Han ?r s?rskilt intresserad av de f?r?ndringar som stora spr?kmodeller m?jligg?r i produkter och tj?nster f?r inneh?ll.

Kort historik om maskin?vers?ttning

1954 – Forskare i Georgetown, USA, visar f?rsta g?ngen upp ett maskin?vers?ttningssystem f?r allm?nheten.

1962 – Association for Machine Translation and Computational Linguistics bildas i USA.

1964 – National Academy of Sciences bildar ett r?d (ALPAC) som ska forska kring MT.

1970 – Franska textilinstitutet (IFTH) b?rjar ?vers?tta abstract med hj?lp av ett MT-system.

1978 – Systran b?rjar ?vers?tta tekniska handb?cker.

1989 – Trados blir f?rst med att utveckla och marknadsf?ra ?vers?ttningsminnesteknik.

1991 – Det f?rsta kommersiella MT-systemet mellan ryska, engelska och tyska till ukrainska utvecklas p? Charkivs universitet i Ukraina.

1996 – Systran och Babelfish erbjuder kostnadsfri ?vers?ttning av korta texter p? n?tet.

2002 – 欲火视频 genomf?r sitt f?rsta kommersiella MT-projekt med sin regelbaserade MT-motor.

Mitten av 00-talet – Statistiska MT-system lanseras f?r allm?nheten. Google Translate lanseras 2006 och Microsoft Live Translator lanseras 2007.

2012 – Google tillk?nnager att Google Translate ?vers?tter tillr?ckligt med text f?r att fylla en miljon b?cker per dag.

2016 – B?de Google och Microsoft m?jligg?r neural maskin?vers?ttning (NMT), vilket minskar ordf?ljdsfel och leder till betydligt b?ttre termer och grammatik.

2020 – Fr?n och med oktober erbjuder Google Neural Machine Translation (GNMT) st?d f?r 109 spr?k.

V?lja r?tt teknik f?r realtids?vers?ttning

Uppt?ck skillnaderna mellan 欲火视频s teknik f?r realtids?vers?ttning och de motorer f?r maskin?vers?ttning som finns tillg?ngliga f?r allm?nheten.

Se AI och lokalisering med nya ?gon

Varf?r l?gger 欲火视频 till ”ai” i utvalda ord? Det g?r vi f?r att lyfta fram hur stor roll artificiell intelligens (AI) spelar under hela ?vers?ttnings- och lokaliseringsprocessen.

Vad ?r Smairt?

Kombinationen av smart och AI visar p? utvecklingen av en smidig lokaliseringsprocess i takt med att AI l?r sig och bidrar till att processen f?rb?ttras med tiden.

Vad ?r Lainguage?

Kombinationen av language (spr?k) och AI betonar hur viktig lingvistisk AI ?r f?r att lyckas p? en digitaliserad marknad genom att snabba p? produktionen av inneh?ll, h?ja kvaliteten och g?ra inneh?llet mer effektivt p? fler spr?k.

Vad ?r Trainslation?

Kombinationen av translation (?vers?ttning) och AI ?r en referens till den synergieffekt som skapas n?r AI kompletterar det arbete som utf?rs av skickliga ?vers?ttare. P? s? s?tt f?r f?retag m?jlighet att hantera mer inneh?ll och l?ta verksamheten v?xa.

Kontakta oss

欲火视频s maskin?vers?ttningsexperter kan hj?lpa dig att anv?nda MT f?r att s?nka kostnader, korta ledtiderna f?r ?vers?ttning och f?rb?ttra upplevelsen f?r b?de kunder och medarbetare. H?r av dig f?r att f? veta mer.

Ange f?retagets e-postadress.
Genom att markera rutan nedan godk?nner du att f? v?ra e-postmeddelanden med marknadsf?ring. Du f?r information om tankeledarskap, b?sta praxis och marknadstrender i spr?ktj?nster fr?n 欲火视频.

?

Om du vill avbryta prenumerationen, och veta hur vi behandlar dina personuppgifter, se v?r integritetspolicy.